Nordiskt fokus

SKALA Partners har store planer om å bygge ut solkraft i Sverige og Norge. Selv om vårt første fokus er storskala infrastrukturprosjekter, ønsker vi forskjellige størrelser på prosjekter velkommen for å diversifisere porteføljen vår. I Sverige fokuserer vi typisk på prosjekter som varierer i størrelse fra 20 til 100 MW og i Norge 5 til 20 MW. I Finland har vi ingen prosjektutvikling i dag, noe som kan endre seg i fremtiden.

I Sverige planlegger vi å ha en portefølje av utviklingsprosjekter på 1100 MW solceller frem til 2029, som skal forsyne 300 000 husstander med bærekraftig grønn energi. I Norge er tilsvarende tall 650 MW solenergi innen 2029, som vil forsyne 225.000 husstander med strøm fra solkraft.

Vi har et greenfield-team i Norge i dag som jobber med suksess med å utvikle nye prosjekter i kommuner som trenger å styrke sin produksjon av bærekraftig elektrisitet. I tillegg til det jobber SKALA svært tett med lokale partnere i både Sverige og Norge som bistår SKALA med prosjekter i alle stadier av utviklingssyklusen.

Ønsker du som prosjektutvikler å tilby EPC- og O&M-løsninger, ser vi frem til å høre fra deg.

I samarbeid med oppdragsgiver finansierer SKALA utviklingskostnadene basert på forhåndsdefinerte milepæler (leveranser) i prosjektet. I byggeklar fase anskaffer SKALA prosjektene og finansierer deretter byggingen. Når solcelleparken er i drift, operer SKALA anlegget gjennom levetiden.

Prosjekt under utvikling (prognose)