Fördelar för dig som markägare

Att arrendera din mark för solenergiproduktion är ett hållbart och stabilt sätt att säkra din verksamhet.

  • SKALA står för alla investeringar kring solkraftverkets utveckling, konstruktion och drift

  • Hyresintäkterna baseras på kraftverkets omsättning med bonus när strömpriserna är höga

  • Ni har möjlighet att bidra med tjänster under byggtiden och driftsfasen

  • Erbjudande om delägarskap i kraftverket

  • Möjlighet att förlänga markupplåtelsen om licensen förlängs eller förnyas

  • När verksamheten upphör demonteras solkraftverket och ni som markägare får tillbaka egendomen i bättre skick än när vi tog över

Finansiell styrka att bygga och äga

Långsiktigt ägande, från vagga till grav

Bred och djup kompetens

Nordisk partner

Starkt engagerad i hållbarhet

Kontakta Reeta för mer information

Du når Reeta Kiran via antingen e-post, växel: +47 22 12 00 24 eller formuläret nedan.