Nordiskt fokus

SKALA Partners har stora planer att utveckla solkraft i Sverige och Norge. Även då vårt initiala fokus är storskaliga infrastrukturprojekt välkomnar vi olika storlekar av projekt för att diversifiera vår portfölj. I Sverige fokuserar vi typiskt på projekt i storlekarna från 20 till 100 MW och i Norge 5 till 20 MW. I Finland har vi ingen projektutveckling i dag vilket kan komma att ändras längre fram.

I Sverige planerar vi att ha en portfölj av utvecklingsprojekt om 1100 MW solceller fram till 2029, vilket kommer att försörja 300 000 hushåll med hållbar grön energi. I Norge är motsvarande siffror 650 MW solenergi till 2029, vilket kommer att försörja 225 000 hushåll med el från solkraft.

Vi har ett greenfield-team i Norge idag som framgångsrikt jobbar med att ta fram nya projekt i kommuner som behöver stärka upp sin produktion av hållbar el. Utöver det jobbar SKALA väldigt tätt med lokala samarbetspartners i både Sverige och Norge som bistår SKALA med projekt i alla stadier av utvecklingscykeln.

Om ni som projektutvecklare vill erbjuda EPC- och O&M-lösningar ser vi fram emot att ni hör av er till oss.

I samarbete med byggherren finansierar SKALA utvecklingskostnaderna utifrån fördefinierade milstolpar (leveranser) i projektet. I byggklart skede förvärvar SKALA projekten och därefter påbörjar och finansierar byggnationen. När solcellsparken är i drift förvaltar SKALA projektet under projektets livslängd.

Projekt under utveckling (prognos)