STARKT ENGAGERAD I GOLD STANDARDS

SKALA-teamet sätter människor och natur i centrum i alla faser av en tillgångs livscykel.
Ekvatorprinciperna och FN:s principer för hållbar utveckling som tillämpas av ledande finansinstitut som IFC och EBRD är därför en integrerad del av vår verksamhet. Utöver lokala lagar och förordningar tillämpar vi nationella standarder i utvecklings-, konstruktions- och driftsstadierna. De vägledande principerna hänvisas till guldstandarderna i vår bransch och kommer att införlivas i vårt ISO 14001-certifierade kvalitetssystem. SKALA strävar efter att använda lokala leverantörer i byggandet och driften av parkerna. Skapandet av lokala gröna jobb är viktigt för att SKALA ska kunna vara med och utveckla lokalsamhällena. Vi i teamet är stolta över att ha fått utmärkelsen för hållbar utveckling och förvaltning av vind- och solkraftsanläggningar redan innan vi startade SKALA.

Baserat på årtionden av erfarenhet är tvåvägskommunikation med lokala intressenter nyckeln till ett framgångsrikt genomförande. Att noggrant lyssna på kommuner, hyresvärdar, grannar, lokala el- och nätbolag, icke-statliga organisationer och branschorganisationer är en lagstadgad del av vår verksamhetsmodell. Baserat på erfarenhet vet vi att det skapar fördelar för alla inblandade parter. Vi tror att partnerskap med lokala storföretag, energikonsumenter och samägande med konsumenter, hyresvärdar, lokala elbolag och kommuner är positivt för lokalt värdeskapande.