SKALA utvecklar och bygger hållbara solparker

SKALA utvecklar och bygger hållbara solparker

SKALAs pipeline på 1,8 GW kommer att möjliggöra elektricitet för över 100 000 hushåll och minska koldioxidutsläppen med över 1 100 000 ton.

För oss är det viktigt att:

 • Vi utvecklar och bygger projekt enligt guldstandarderna för hållbar utveckling
 • Vi genomför konsekvensbedömningar för miljö och samhälle
 • Vi samarbetar med lokala aktörer – det är viktigt för oss att alla blir hörda
 • Vi värnar om biologisk mångfald, klimat och miljö

 • Vi undviker markintrång i skyddade områden, odlingsmark och våtmarker

 • Vi strävar efter att bidra till den gröna omställningen, förbättrad energibalans och lägre elpriser

Hur vi arbetar

 • Vår utvecklingsprocess av projekt är baserad på FN:s hållbarhetsmål samt specifika standarder i varje enskilt land

 • Emotser input från kommun, markägare och lokalsamhälle i utvecklingen av kraftverken

 • Underlättar företagens sociala ansvar med lokala resurser

 • Erbjuder kommun, lokala kraftbolag och markägare delägarskap i kraftverket

 • Använder produkter med EPD-miljöcertifiering*

 • Skonsam avveckling av anläggningen och återodlingsplan i slutet av licensen

 • Vi söker långsiktiga kraftavtal med lokala företag

*Environmental Product Declaration