SKALA UTVIKLER OG BYGGER BÆREKRAFTIGE FORNYBAR ENERGI-PROSJEKTER

SKALA UTVIKLER OG BYGGER BÆREKRAFTIGE FORNYBAR ENERGI-PROSJEKTER

SKALAs 1,8 GW pipeline vil muliggjøre elektrisitet for over 100 000 husstander og redusere karbondioksidutslipp (CO2) med over 1 100 000 tonn.

For oss er det viktig at:

 • Vi utvikler og bygger prosjekter i henhold til gullstandardene for bærekraftig utvikling

 • Vi gjennomfører konsekvensutredninger for miljø og samfunn

 • Vi samarbeider med lokale aktører – det er viktig for oss at alle blir hørt

 • Vi verner om biologisk mangfold, klima og miljø

 • Vi unngår landinngrep i verneområder, jordbruksland og våtmarker

 • Vi ønsker å bidra til grønn omstilling, bedre energibalanse og lavere strømpriser

HVORDAN VI JOBBER

 • Vår prosjektutviklingsprosess er basert på FNs bærekraftsmål og spesifikke standarder i hvert enkelt land

 • Får innspill fra kommune, grunneiere og lokalsamfunn i utbyggingen av kraftverkene

 • Legger til rette for samfunnsansvar med lokale ressurser

 • Tilbyr kommunen, lokale kraftselskaper og grunneiere deleierskap i kraftverket

 • Bruker produkter med EPD miljøsertifisering*

 • Skånsom avvikling av anlegget og gjendyrkingsplan ved utløpet av konsesjonen

 • Vi ser etter langsiktige kraftkontrakter med lokale selskaper

*Miljøvareerklæring