LA SOLEN SKINNE

Som investeringsforvalter innen nordisk produksjon av fornybar energi, fungerer SKALA som et bindeledd mellom utviklere og investorer, som alle er involvert i den grønne omstillingen. For tiden er vårt fokus på solenergi, hvor våre vekstplaner vil bidra til å gjøre konsernet til en ledende aktør på området. Vårt forretningskonsept er basert på å forvalte og utvikle prosjekter og kraftanlegg i samarbeid med utviklere og langsiktige investorer. Målet er å skape langsiktig, stabil vekst innen grønn energi i Norden.

SKALAs team av erfarne fagfolk har mer enn 50 års erfaring innen utvikling, bygging, drift og investeringsforvaltning av fornybar energi. Hele teamet er sterkt forpliktet til å følge de lokale og globale ”gullstandardene” for vår industri, som er etablert av FN, bransjeorganisasjoner og ledende finansinstitusjoner.

Vår visjon er å bli en ledende aktør i Norden, drevet av en sterk vilje til å bidra så mye vi kan for å gjøre energien grønnere.