STRENGT FORPLIKTET TIL GULLSTANDARDER

SKALA-teamet setter mennesker og natur i sentrum av alle faser av et kraftverks livssyklus.
Ekvator-prinsippene og FNsprinsipper for bærekraftig utvikling brukt av ledende finansinstitusjoner som IFC og EBRD, er derfor en integrert del av vår virksomhet. I tillegg til lokale lover og forskrifter, anvender vi nasjonale bransjestandarder i utviklings-, bygge- og driftsfasen. De veiledende prinsippene er referert til som gullstandardene i vår bransje og vil bli innlemmet i vårt ISO 14001 sertifiserte kvalitetssystem. SKALA tilstreber å bruke lokale leverandører i bygging og drift av kraftanleggene. Det er viktig for SKALA å skape lokale grønne arbeidsplasser for å kunne være med på å utvikle lokalsamfunnene. Vi i teamet er stolte over å ha mottatt internasjonale priser for bærekraftig utvikling og forvaltning av vind- og solkraftverk.

Basert på flere tiår med erfaring, er nøkkelen til vellykket implementering, toveiskommunikasjon med lokale interessenter. Å lytte nøye til kommuner, landeiere, naboer, lokale strøm- og nettselskaper, frivillige organisasjoner og bransjeforeninger er en integrert del av vår virksomhetsmodell. Basert på erfaring, vet vi at dette skaper fordeler for alle involverte parter. Vi mener partnerskap med lokale storselskaper, energiforbrukere og sameie med forbrukere, grunneiere, lokale strømselskaper og kommuner er positivt for lokal verdiskaping.