Fordeler for deg som grunneier

Å leie landet ditt til solenergiproduksjon, er en bærekraftig og stabil måte å sikre virksomheten din på.

  • SKALA bærer alle kostnader i forbindelse med utvikling, bygging og drift av kraftanlegget

  • Leieinntekten er basert på kraftverkets omsetning og bonus når strømprisene är høye

  • Mulighet til å bidra med tjenester i byggeperioden 
og driftsfasen

  • Tilbud om medeierskap i kraftverket

  • Mulighet for å utvide landleieavtalen hvis konsesjonen 
forlenges eller fornyes

  • Når driften avsluttes, demonteres solkraftverket og landeieren 
får tilbake eiendommen i bedre stand enn da vi overtok

Finansiell styrke til å bygge og eie

Langsiktig eierskap tankestrek fra vugge til grav

Bred og dyp kompetanse

Nordisk partner

Forpliktet til bærekraft

Kontakt Reeta for mer informasjon

Du kan nå Reeta Kiran via enten e-post, sentral: +47 22 12 00 24 eller kontaktskjemaet nedenfor.