VI ER PARTNERE I DEN GRØNNE OMSTILLINGEN

SKALAs team består av svensker og nordmenn som elsker friluftsliv, og som lidenskapelig bruker sine ferdigheter og tid for å få fart på den grønne omstillingen.

SKALA Partners er basert på visjonen om å akselerere den nordiske. grønne omstillingen. Teamet er finansiert av en ledende svensk industrifamilie. SKALA Partners søker partnerskap med utviklere ved å finansiere dem i alle stadier opp til byggestart. Vi tar fullt eierskap fra byggefasen og forvalter anleggene i driftsfasen. Det er en fordel for partnerskapet om utbygger kan bidra til EPC- og O&M-arbeid. Hvis du er en investor som ønsker å bli med oss ​​på vår reise mot grønn omstilling, diskuterer vi gjerne samarbeid og partnerskap i enkeltprosjekter eller prosjektporteføljer. Vi strukturerer syndikater for langsiktige investorer som pensjonsfond og familier gjennom å tilby et komplett utvalg av kapitalforvaltningstjenester.

Når vi utvikler prosjektene, er hovedfokuset å skape et så smidig grensesnitt som mulig mellom kraftanlegget, mennesker og natur. Vi inviterer kommuner, lokalsamfunnsrepresentanter og frivillige organisasjoner til to-veis dialog på et tidlig stadium i utviklingen, for å sikre at vi kan bidra til lokal utvikling på en best mulig måte.

SKALA søker langsiktige partnerskap på og utenfor nettet, med industrien og andre store energiforbrukere.