VI ÄR PARTNERS I DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

SKALAS grundteam består av svenskar och norrmän som älskar friluftsliv, och som passionerat använder sin kompetens och tid för att snabbare påskynda den gröna omställningen.

SKALA Partners bygger på visionen att accelerera den nordiska, gröna omställningen. Teamet backas finansiellt upp av en ledande, svensk industrifamilj. SKALA Partners söker partnerskap med utvecklare genom att finansiera dem hela vägen fram till byggklart skede. Vi tar fullt ägande från byggskedet och förvaltar tillgångarna framgent. Det är en fördel för partnerskapet om utvecklaren kan bidra till EPC- och O&M-arbete. Om du är en investerare som vill följa med oss på vår resa mot grön omställning, diskuterar vi gärna samarbete och partnerskap i enskilda projekt eller projektportföljer. Vi föredrar att strukturera syndikat för långsiktiga investerare som pensionsfonder och familjer. SKALA erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltningstjänster.

När vi utvecklar projekten är huvudfokus att skapa ett så smidigt gränssnitt som möjligt mellan parken/gården, människor och natur. Vi bjuder in kommuner, lokala samhällsrepresentanter och icke-statliga organisationer i ett tidigt skede av utvecklingen, för att se till att vi på bästa möjliga sätt kan bidra till den lokala utvecklingen.

SKALA söker långsiktiga partnerskap på och utanför nätet, med industrier och andra stora energikonsumenter.