Stockholm, 11 juni 2024 – SKALA Partners meddelar idag att bolaget har förvärvat rättigheterna till ett storskaligt solenergiprojekt. Projektet är beläget i Norge i elområde NO2 och befinner sig i tidig utvecklingsfas. När projekten är i drift kommer projektet ha en kapacitet om ca 15 MW och beräknas bidra med hållbar energi till mer än ca 1 100 hushåll.

Förvärvet är ett viktigt steg i SKALAs resa mot att bli en ledande aktör inom förnybar energi i Norden. Fram till 2029 avser SKALA att ha en portfölj av projekt i utveckling och drift på över 1.8 GW inom förnybar energi.

”Vi är väldigt glada att äntligen kunna kommunicera att vi har säkrat vårt första projekt i Norge, som är ett första av många fler projekt som kommer komma.  Vår plan är att ha mer än 650 MW solkraft i Norge inom de kommande 5 åren”, säger Børge Tvorg, medgrundare och Chef för Projektutveckling på SKALA.