SKALA Partners förvärvar rättigheterna till ett storskaligt solenergiprojekt i Sverige

Stockholm, 17 juni 2024 – SKALA Partners meddelar härmed att bolaget förvärvat rättigheterna till ett storskaligt solkraftsprojekt. Projektet är beläget i södra Sverige i elområde SE3 och befinner sig i tidig utvecklingsfas. När projektet är i drift kommer projektet ha en kapacitet om ca 45 MW och beräknas bidra med hållbar energi till mer än 9 000 villor för motsvarande årsförbrukning av hushållsel.

Förvärvet är ett viktigt steg i SKALAs resa mot att bli en ledande aktör inom förnybar energi i Norden. Fram till 2029 avser SKALA att ha en portfölj av projekt i utveckling och drift på över 1.8 GW inom förnybar energi.

”Det här projektet är en milstolpe som vi är mycket glada över att ha säkrat. Samtidigt som vi fortsätter utvecklingen av detta viktiga storskaliga projekt kommer vi att hålla farten uppe i expansionen av vår portfölj av projekt. I Sverige är vår kortsiktiga plan att ha en portfölj på 1,1 GW solenergi redan 2029”, säger Jimmy Hansson, medgrundare & VD

Published On: 17 juni 2024
Till toppen