Lina har +18 års erfarenhet från affärsutveckling varav senaste +5 år som affärsutvecklingsledare och projektutveckling inom den nordiska solkraftssektorn.

Lina arbetade senast som affärsutvecklingschef och projektutvecklare på Solkompaniet, en ledande svensk EPC för solkraft. Innan hon jobbade inom förnybara energikällor arbetade Lina med affärsutveckling, företagsledarskap och global produktledning på multinationella företag inklusive GE Healthcare och Atlas Copco, bland andra. Lina har en civilingenjörsexamen i maskinteknik och marknadsföring från Linköpings universitet.